PLANTES CARNÍVORES

Què és una planta carnívora?

Perquè una planta siga considerada carnívora ha de complir tres requisits: atraure, atrapar i digerir a la presa.

Anomenar-les “carnívores” és el mateix que “insectívores”?

Com generalment aquestes plantes mengen insectes, durant molt de temps se les va anomenar “insectívores”. Hui ja se sap que a més d’insectes mengen un altre tipus d’animals, per tant és més adequat anomenar-les “carnívores“.

I com es mouen si no tenen músculs?

En realitat totes les plantes es mouen, però com són moviments molt lents generalment no els podem percebre. En canvi, les plantes carnívores tenen moviments molt ràpids com a resultat de dos tipus de mecanismes:

1 Quan una presa s’acosta, la pressió de l’aigua de les parets internes i externes de les cèl·lules de la trampa canvia, i eixa diferència fa que la trampa es tanque.

2 El segon tipus de moviment és provocat pel creixement de les cèl·lules d’un costat de la fulla-trampa i l’encolliment de les del costat contrari, la qual cosa fa que l’estructura es corbe cap a un costat.

Què cacen les plantes carnívores?

Les plantes carnívores, generalment, cacen insectes saltadors, o altres com aranyes, formigues, mosquits i palometes. També animals aquàtics molt xicotets, o altres un poc més grans com granotes xicotetes, cullerots, ratolinets… I a vegades peixos, sargantanes o pardals (no et preocupes, les plantes carnívores menjant éssers humans només són coses de les pel·lícules de terror!)

I com aconseguixen que les preses vagen a elles?

Les plantes carnívores solen enganyar a les seues preses atraient-les amb el seu perfum o color.

I què passa amb les preses que capturen?

Igual que nosaltres quan mengem; aquestes plantes digerixen i transformen les seues preses per mitjà de substàncies especials anomenades “enzims“.

Què fan les plantes carnívores si no tenen preses?

No hi ha problema! Utilitzen només l’aliment fabricat per fotosíntesi, com qualsevol altra planta, però creixen més lentament i produïxen menys llavors.

Però com cacen a les seues preses, si no es poden moure?

Per mitjà de trampes. Les plantes carnívores tenen trampes, que són modificacions de les seues fulles, especialitzades com a ferramentes apropiades per a caçar. Quan una presa es posa sobre elles, zas!

On puc trobar una planta carnívora?

Aquestes plantes poden ser subaquàtiques, aquàtiques o terrestres.

De quina grandària són les plantes carnívores?

Hi ha plantes carnívores de només 1 cm, i altres que poden arribar a mesurar fins a 3 m d’alt. També hi ha plantes que poden tindre trampes de fins a 20 cm de llarg.

Hi ha moltes plantes carnívores?

En l’actualitat hi ha prop de 250.000 espècies de plantes que tenen flors, d’aquestes només 600 espècies són carnívores. Al nostre país, Espanya, es coneixen poquetes plantes carnívores, només set espècies.

Consulta l’apartat PLANTES CARNÍVORES A ESPANYA per a conéixer-les.

http://www.plantascarnivoras.es/endemicas.html

I com es reproduïxen?

Bé per reproducció sexual (llavors) o asexual (esqueixos de fulla, divisió de rizoma, etc…)

Pau Coloma i Victòria

4t PIL

CEIP Enric Valor

Anuncis

LES PLANTES

http://www.fundaciotrams.org/planti/

http://www.authorstream.com/Presentation/esme-69744-les-plantes-per-aula-acollida-education-ppt-powerpoint/

http://www.scribd.com/doc/23612040/les-plantes-5e-catala

LA REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES: La flor

http://www.authorstream.com/Presentation/pepestel-185164-natus-la-rep-de-les-plantes-reproducci-education-ppt-powerpoint/

La pol·linització de les flors per l’abella

http://www.scribd.com/doc/26361202/Parts-de-La-Flor

LA LLAVOR

ALIMENTACIÓ DE LES PLANTES: La fotosíntesi

http://www.xtec.cat/~epuig124/naturals/fotosintesis.swf

Experiment sobre la influència de la llum en les plantes

RESPIRACIÓ DE LES PLANTES

JOCS CLIC DE LES PLANTES

http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/02cm/segon/naturals/plantes/plantes.htm

ELS ANIMALS

LES AUS MIGRATÒRIES: La cigonya

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/aus/index.html

NAIXEMENT D’UN POLLET

ANIMALS OVÍPARS

COM S’ALIMENTEN ELS ANIMALS

COM ES DESPLACEN ELS ANIMALS

ELS MAMÍFERS

ANIMALS ESTRANYS

ENDEVINALLES D’ANIMALS DE LA GRANJA

DRETS DELS ANIMALS

ESPÈCIES EN PERILL

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_amb=4843&p_id=30065LES ABELLES

ELS MATERIALS I LES MÀQUINES

ELS MATERIALS

MATERIALS UTILITZATS A L’ANTIGUITAT

http://www.xtec.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?131000069

MATERIALS NATURALS

http://www.xtec.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?132000075

MATERIALS ARTIFICIALS

http://www.xtec.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?133000079

ELS MATERIALS DE LA TEUA HABITACIÓ

http://www.xtec.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?130001067

EL PAPER

http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/ambinet/ambinet/cubi-paper/paper.htm

EL VIDRE

http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/ambinet/ambinet/cubi-vidre/vidre.htm

EL PLÀSTIC

http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/ambinet/ambinet/cubi-plastic/plastic.htm

JOC CLIC: Els materials

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/material/jclic/material.jclic.zip&lang=ca&title=Els+materials

LES MÀQUINES

MÀQUINES SENZILLES:

http://www.xtec.cat/aulanet/experimenta/univers.htm?183000210

1.- La roda

2.- El pla inclinat

3.- La corriola

4.- Les palanques

Moltes màquines senzilles:

http://www.xtec.es/satis/ac/animatges/cristofor.htm

MÀQUINES COMPLEXES

La imprenta (Gutemberg)

http://www.xtec.cat/~pgabriel/impremta.htm

Més invents

http://www.xtec.cat/~pgabriel/invents.htm

Semàfor (funcionament)

Cotxe

Ordinador
Moltes màquines:

http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&xref=200607111326_PRE_0_1972960662&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES&cache=false

JOC CLIC: Les màquines

http://www.aitanatp.com/nivel3-06/index406.htm

El cos humà

Vídeos i pàgines web interessants del cos humà:

APARELLS REPRODUCTORS

Pàgina web de l’aparell reproductor femení

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/alumnes/activitat2.htm

Pàgina web de l’aparell reproductor masculí

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/alumnes/activitat3.htm

Pàgina web de l’aparell reproductor

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/reproductor2.htm

Pàgina web de les cèl·lules

http://www.xtec.cat/~rvillanu/celula/celula.htm

ÒVUL I ESPERMATOZOIDE

Pàgina web de les cèl·lules sexuals: òvuls i espermatozoides

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/alumnes/activitat4.htm

LA FECUNDACIÓ

L’EMBARÀS I EL PART

Pàgina web de la fecundació, la gestació (embaràs) i el part

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/alumnes/activitat5.htm

Vídeo de l’embaràs

Vídeo del part


Esquema per a estudiar l’aparell reproductor

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/alumnes/activitat6.htm

Si vols aprendre més

http://www.xtec.cat/~mpuigpe1/nens/index.htm

APARELL EXCRETOR

Pàgina web de l’aparell excretor

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/excretor2.htm

Si vols aprendre més

http://www.xtec.cat/~rvillanu/excretor/excretor.htm

Vídeo de l’aparell excretor


APARELL CIRCULATORI

Pàgina web de l’aparell circulatori

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/circulatori2.htm

Si vols aprendre més

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/circulatori3.htm

Moviments del cor

Vídeo del cor


APARELL DIGESTIU

Parts de l’aparell digestiu

http://www.xtec.es/~egarci54/aparell%20digestiu3.swf

L’aparell digestiu transforma tot el que menges i beus en nutrients que el teu cos aprofita i residus que expulsa. Coneixes l’aparell digestiu? Saps com funciona?

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/digestiu1/index.htm

Alimentació equilibrada

Pàgina web de l’aparell digestiu

http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/digestiu2.htm

Vídeo de la digestió

APARELL RESPIRATORI

Pàgina web de la respiració

http://www.xtec.es/~rvillanu/respiratori/respiratori.htm

El camí de l’aire (animació)

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/sistema_respiratori_ca/html/section_1.htm?&skin=default&lang=ca&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/

Vídeo de la respiració (en castellà)